ثبت نام اوليه
   نام
   نام خانوادگی
   ایمیل
   شماره موبایل
   دبیرستان محل تحصیل:
   سال فارغ التحصیلی:
ثبت نام
تكميل فرآيند ثبت نام

در صورتی که در این دوره ثبت نام کرده اید و شهریه ی دوره را پرداخت نموده اید، شماره ی موبایل، ایمیل و کد پیگیری دریافت شده از بانک را در ذیل وارد نمایید.

   ایمیل
   شماره موبایل
   کد پیگیری بانک
ثبت پرداخت